سرپرستارها

تعداد بازدید:۱۱۸

 

سرپرستار ICUA

اقای عرفانی

سرپرستار ICUB

خانم ابراهیم پور

                       

سرپرستار ICUP1

خانم یعقوبی

سرپرستار ICUP2

خانم غفاری

سرپرستار ICUP3

خانم آدلک

سرپرستار  ICUP4

خانم شریف مرادی

سرپرستار ICUP5

خانم شمیرانی

           

سرپرستار  PICU زنان

خانم میردارسلطانی

سرپرستار جراحی مردان

آقای نجار

 

سرپرستار جراحی کودکان

خانم کاظمی

                   

سرپرستار  داخلی زنان

خانم صفری

سرپرستار  داخلی مردان

آقای انصاری فر

سرپرستار  داخلی کودکان

خانم فتوتی

سرپرستار VIP

خانم مهدوی

سرپرستار دیپلمات

خانم عابدینی

           

سرپرستار CCUA

خانم ایروانیان

سرپرستار CCUB

خانم حاتم آبادی

سرپرستار CCUC

خانم جعفری

سرپرستار CCUF

خانم میرزاخانی

سرپرستار CCUG

خانم عربی

سرپرستار CCUK

خانم لهراسبی

سرپرستار POSTA

خانم صداقت

سرپرستار POSTB

خانم مدنی

سرپرستار  اتاق عمل

آقای امامی

 

سرپرستار کت لب بزرگسال

خانم عسگری

سرپرستار کت لب کودکان

خانم خالقی

سرپرستار اکو بزرگسال

خانم سپرده

سرپرستار اکو کودکان

خانم اعلائی

سرپرستار درمانگاه

خانم سلیمان بروجردی

سرپرستار CSR

خانم حنیفی

سرپرستار دیالیز

خانم فیاضی

سرپرستار CCU اورژانس

سرپرستار اورژانش

خانم سیکارودی

 

 

                   

 

آخرین ویرایش۲۴ اسفند ۱۴۰۱