آیین نامه‌ها و فرم‌ها- دفتر آموزش

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۰ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
تقویم مهر ماه 91دفتر آموزش
پنجمین مسابقهدفتر آموزش
تقویم آموزشی خرداد ماه ۹۱دفتر آموزش
پروتکل آموزشدفتر آموزش
تقویم تیر ماه 91دفتر آموزش
تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
چک لیست آموزش و تعیین سطحدفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثر بخشی آموزشدفتر آموزش
نامه سرپرستار و متروندفتر آموزش
تقویم آموزشی مرداد 91دفتر آموزش
کتابچه بازآموزی پرستاری قلب و عروق اطفال و نوزاداندفتر آموزش
کتابچه آموزشی پرستاران جدید الوروددفتر آموزش
جدول تنظیم قطرات دارو و سرمدفتر آموزش
تقویم آموزشی شهریور 91دفتر آموزش
فرم تاییدیه پرستاران جدیدالوروددفتر آموزش
فرم تاییدیه کمک بهیاران جدیدالوروددفتر آموزش
تقویم سه ماهه سوم ۱۳۹۴دفتر آموزش
فرم آزمون صلاحیت مهارتهای تخصصی بخش بیهوشیدفتر آموزش
تقویم سه ماهه چهارم ۹۵دفتر آموزش
چک لیست ارزیابی اثربخشی آموزش 6 ماه بعد از آموزش کمک بهیاراندفتر آموزش