انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

جستجو در نام و نام خانوادگی
محل خدمت
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصیلی سمت محل خدمت مدرک تحصیلی
 1   فاطمه   اصغری   پرستاری   سوپروايزرباليني   دفترپرستاري   كارشناسي 
 2   علی   انصاری فر   پرستاری   سوپروايزر پ‍‍‍‍‍ژوهش   دفترپرستاري   كارشناسي ارشد 
 3   سوسن   بلوچ نژاد   پرستاری   سوپروایزربالینی   دفتر پرستاری   کارشناسی 
 4   مهران   پاشازاده   پرستاری   سوپروايزرباليني   دفتر پرستاري   كارشناسي 
 5   فاطمه   پرورش   پرستاری   سوپروايزرباليني   دفترپرستاري   كارشناسي 
 6   رکسانا   تهرانی   پرستاری   سوپروایزر بالینی   دفتر پرستاری   کارشناسی 
 7   علی اصغر   حسن آبادی   پرستاری   سوپروايزرباليني   دفترپرستاري   كارشناسي ارشد 
 8   زهرا   حنیفی   پرستاری   سوپروايزرباليني   دفترپرستاري   كارشناسي 
 9   معصومه   رستمی   پرستاری   سوپروایزر کنترل عفونت   دفتر پرستاری   کارشناسی ارشد 
 10   حلیمه   رضازاده   پرستاری   سوپروايزر باليني   دفتر پرستاري   كارشناسي 
 11   حبیب اله   رضایی   پرستاری   سوپروايزرآموزش پرستاري   دفترپرستاري   كارشناسي ارشد 
 12   شبنم   زعفری   پرستاری   سوپروايزر آموزش سلامت   دفتر پرستاري   كارشناسي 
 13   اسراسادات   مدرس تنکابنی   پرستاری   سوپروايزر باليني   دفتر پرستاري   كارشناسي پرستاري 
 14   منصوره   معتمد خواه   پرستاری   سوپروایزر بالینی   دفتر پرستاری   کارشناسی 
 15   زهرا   نخعی   پرستاری   مترون   دفترپرستاري   كارشناس ارشد 
پیوندها    |    صفحه اصلی    |