انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

برنامه تقسیم بخش سوپروایزران محترم تا پایان شهریور 1394

خانم حنیفی اطفال غربی،اطفال شرقی ، استریل مرکزی ، اکو ، EPLAB , ICUP3 , ICUP4
خانم پرورش داخلی مردان،داخلی زنان،جراحی مردان،جراحی زنان،اورژانس،VIPو درمانگاه
خانم زعفری کت لب بزرگسالان و اطفال ،CCUB ، CCUA، CCUC , CCUF ، CCUG  
خانم رضازاده دیپلمات، تنفس، دیالیز ،ICUA , ICUB ، ICUP1 ، ICUP2
خانم خالق پرست PCCUA
خانم رستمی PCCUB
آقای رضایی اتاق عمل
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 قسمت
پیوندها    |    صفحه اصلی    |