انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

 

دفتر خدمات پرستاری

دفتر پرستاری مرکز فوق تخصصی قلب وعروق شهید رجایی بعنوان پل ارتباطی کادر پرستاری  با واحد های بیمارستانی ،مسئولیت عملکرد کلیه کادر پرستاری را بعهده دارد. دفتر پرستاری مرکز بعنوان سیستم عالی هدایت و نظارت بر فرایندهای پرستاری بابهره گیری ازسوپروایزرهای مجرب  بالینی،آموزش پرستاری،کنترل عفونت وآموزش سلامت در جهت ارتقاء روزافزون کیفیت خدمات پرستاری ونیل به اهداف استراتژیک گام بر میدارد.

1.       آدرس:ضلع جنوبی ساختمان مرکز زیرزمین سمت چپ کارت زنی

تلفن:23922201-23922202
شماره تلفن تماس با ستاد هدایت دانشگاه علوم پزشکی ایران : 66700276 - 66706786
 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تاریخچه
 اهداف
پیوندها    |    صفحه اصلی    |